Hediyenin cevazı için şer'i şartlar

(Bölümün numarası 16; Page No. 169) Boş sayfa (Bölümün numarası 16; Page No. 170)  Yardım ve hibe bölümü (17627) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru : Hediyenin cevazı için şer'i şartlar nelerdir?


Cevap : Hediyenin cevazı için aşağıdaki şartlar gerekmektedir. 1 : İcap ve kabul. Örneğin hibeyi veren: Sana hibe ettim der. Alan da: Kabul ettim der. Hibe bu manaya gelen her sözle gerçekleşir. 2 : Malum olması bilinmesi gerekir. Bilinmeyen bir şey olmamalıdır. 3 : Teslim etmeye güç yetirmek lazım. 4 : Satın alınan şey, teslim alınmadan olmamalıdır. 5 : Gelecekte olacak bir şarta bağlanmamalıdır. 6 : Çocuklara yapılıyorsa adil davranılması gerekir. Çocuklar arasında ayrım yapmamalıdır. 7 : Rüşvet kastı ile olmamalıdır. Kişinin memura, talebenin hocasına verdiği hediye gibi. (Bölümün numarası 16; Page No. 171) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve shabesine salât ve selam etsin.Tags: