Hayvanları hayvanlarla eşit veya fazlalıkla, peşin veya vadeli satmak

(20290) Numaralı fetva: (Bölümün numarası 11; Page No. 121) Soru: Bir şahıstan satın aldığım 100 koyun hakkında fetva istiyorum. Bu koyunları 20 yıl sonra ödemek üzere 1 koyunun karşılığında 2 koyun ödemek şartıyla anlaşma yaptık. Bu konuda bana fetva vermenizi istirham ediyorum. Bu helal midir, haram mıdır? Allah sizi korusun.


: Hayvanların hayvanlarla, eşit veya fazlalıkla, peşin veya vadeli olarak satılmasında bir engel yoktur. Ancak vadeli verilecek hayvanların sayısı, içerdiği özellikleri belli olması ve vadenin belli olması gerekir. Çünkü Nebi (s.a.v.) Abdullah b. Amr'a (r.a.) ileride gelecek olan sadaka devenin karşılığında bir deve almasını emretmiştir. Bir deveyi iki devenin karşılığında satın alırdı. İmam Ahmed ve diğerleri sahih bir senedle rivayet ettiler. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selam etsin.


Tags: