Hayvana ve benzerine binen kimsenin namazı

(1375) no'lu fetvanın ikinci sorusu:Soru2: Yolcunun, arabada, trende, uçakta ve can ve malından korkarak dört ayaklı hayvana binen kimsenin hayvan üzerinde farz namazı eda etmesi caiz midir? Zikredilenler nereye yönelirlerse o yöne doğru mu kılar, yoksa nöbet nöbet, sürekli ve yahut sadece başlangıçta mı kıbleye yönelmesi gerekir? Zikredilenlere cevap "evet" ise ve korkudan emin olursa, bazı yerlerde araba gerçekten çok az duruyor, bazen binici olan yolcu farzı kılmaya gidince araba gidiyor. Cevap2:


Araba, tren, uçak yahut dört ayaklı hayvana binen kimse, farzı eda etmek için indiği zaman canından korkarsa ve namaz kılması mümkün olan yere ulaşıncaya kadar onu tehir ettiği takdirde vaktin çıkacağını bilirse, gücü yettiği ölçüde namazı kılar. Zira Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: (Bölümün numarası 8; Page No. 124)  Allah her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. Yine şöyle buyurmuştur: O halde gücünüz yettiğince Allah'a isyandan kaçının. Yine şöyle buyurmuştur: Din hususunda üzerinize hiçbir zorluk yüklemedi. Yukarıda zikredilenlerin yöneldikleri tarafa doğru namaz kılma yahut nöbet nöbet, sürekli yahut sadece başlangıçta kıbleye yönelmeye gelince, bu imkanına göre değişir. Bütün namazlarda kıbleye yönelmesi mümkünse bunu yapması farzdır. Çünkü bu, yolculukta ve ikamette farz namazın sıhhatinin şartlarındandır. Bunların hepsinde bu mümkün değilse, yukarıda geçen delillere göre, gücü yettiğince Allah'a isyandan kaçınır. Bütün bunlar farzlardadır. Nafile namaza gelince, onun durumunda genişlik vardır. Müslümanın, bazı vakitlerde inmeye gücü yetse bile, bu zikredilenlerin üzerinde nereye yönelirlerse, o yöne namaz kılması caizdir. Çünkü Peygamber (s.a.v.) biniti üzerinde yüzü nereye dönük olursa o yöne nafile kılardı. Fakat efdal olan, ihramlı iken yolculukta seyahati esnasında nafile namazda mümkün olduğu kadar kıbleye yönelmesidir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: