Hayır kurumlarınca gönderilen kitap ve kasetlerin satmasının hükmü

(19300) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2 : Bilimsel Araştırma ve Fetva Başkanlığınca vakfedilip dağıtılan İslami kitapların satışının caiz olmadığına dair tarafıma gönderilen fetvayı okuduktan sonra Krallığın bütün bölgelerinde şubeleri bulunan Davet ve İrşat Yardımlaşma Büroları, Haremeyn Hayır Kurumu, Uluslararası Müslüman Gençlik Forumu vb. gibi hayır kurumları tarafından gönderilip dağıtılan kitap, büroşür ve kasetlerle ilgili zihnimdeki istifham kalkmadı. Böyle kurumlarca gönderilen kitap ve kasetlerin hükmü nedir? (Bölümün numarası 16; Page No. 27)


Cevap 2 : Davet ve İrşat Yardımlaşma Büroları ve Hayır Kurumlarından teslim aldığınız kitap, büroşür ve kasetlerin satılması haramdır. Çünkü adı geçen kurumlardan temin edilen bu kitap ve kasetler, gönderildiği kişiye yapılmış vakıf hükmündedir. O kişi bunlardan istifade eder ya da karşılıksız olarak başkasına verir. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: