Hava ve benzerleri hakkında bu, tabiidir denilebilir mii?

(Bölümün numarası 1; Page No. 73)  Hava ve benzerleri hakkında bu, tabiidir denilebilir mi? İkinci soru, (9552) no'lu fetvadan: Soru 2: "Bu hava tabiidir" denmesi caiz midir, yoksa caiz değil midir?


Cevap 2: Bu sözden maksat, "hava normaldir" demekse, bu caizdir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât va selam etsin.Tags: