Hatmeyi cuma gününe tehir etmek

(Bölümün numarası 3; Page No. 83) Soru 6: İnsan, Allah'ın yardımı ile Kur'ân okumaya devam ettiği zaman, çoğu zaman her hafta yahut iki haftada hatmeder. Sonuç olarak Kur'ân'ı salı yahut çarşamba günü hatmettiği zaman muavvizat surelerinde durur ve Fatiha ve Bakara'ya başlar. Cuma gecesi olunca akşamdan sonra kaldığı yerden muavvizattan başlar, hatmeder ve faziletli olan perşembe ve cuma gecesi arasında hatmeyi okur. Hatmeyi okuyunca, kaldığı yerden okumaya başlar. Netice olarak hatmeyi perşembe ve cumaya tehir etmek bid'at olur mu? Hatmettiği zaman, hatmettiği günün her saatinde hatmeyi okur, ancak gündüzün evveli ve gecenin evveli efdaldir. Hangisi daha faziletlidir? Hatmettiği zaman aynı günün saatinde hatmeyi okumak mı, yahut yukarıda söylediğim gibi cumaya geciktirmek mi? Faziletli olanı bildiriniz, Allah dünya ve ahirette hayırla mükafatlandırsın.


Cevap 6: Sünnet olan, Kur'ân'ın hatmini tamamlamak ve muavvizateyn surelerinin okunmasını cuma'ya yahut başka bir güne geciktirmemek, bilakis muavvizateyn'e ulaşınca hatmi sona erdirmektir. Sonra Allah'a hamdettikten ve Rasûlüllah'a (s.a.v.) salatü selam getirdikten sonra, selef-i salihe uyarak dua eder. Sonra döner tekrar Fâtiha'dan başka bir hatime başlar ve böylece devam eder.


Tags: