Hata yaparak Kur'ân okuyan kimse

(Bölümün numarası 4; Page No. 90) (9550) no'lu fetva: Soru: Bir adam hatalı olarak Kur'ân okuyordu. Bir adam da onun yan tarafında namaz kılıyordu ve tahıyyattayken o hatalı okuyan kişinin okuyuşuna itiraz etti. Kur'ân okuyan kişi günah işlemiş oluyor mu ve namaz kılan kişinin de namazı sahih mi? İkna edici delille fetva vermenizi rica ederim.


Cevap: Öncelikle; Kur'ân okuyan kişi henüz Kur'ân ezberinin başlarındaysa, iyi bir şekilde okumaya çabalıyorsa, bir günahı yoktur. Hatta Hz. Peygamber'in (s.a.v.)'in sözünden dolayı ecir de kazanır: Kur’ân okumada mahir olan kimse melekler ile beraberdir. Kur'ân'ı kekeleyerek güçlükle okuyan kimseye ise iki misli sevap vardır. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. İkinci olarak; İçinde bulunduğu namaz cemaatinin imamı haricinde Kur'ân okuyan birinin hatasına kendisi de namazda iken itiraz edip düzelten kimse, bu yaptığından ötürü hatalıdır, bilmediğinden ötürü mazur görülür, namazı ise sahihtir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: