Hastanın namazı

(Bölümün numarası 8; Page No. 66) Boş sayfa (Bölümün numarası 8; Page No. 67)  Hastanın namazı. (Bölümün numarası 8; Page No. 68) (2797) no'lu fetva: Soru: Babamın kardeşi olan bir amcam var. İleri yaşa ulaştı, insanları ve dört yönü tanımıyor ve işlerinden hiçbir şeyi bilmiyor. Hareketlerinde ve işlerinde sanki yeni doğmuş çocuk gibi, oruç tutmaya ve namaz kılmaya gücü yetmiyor. Güç yetiremediği orucuna mukabil, miskine yemek yedirmek yahut sadaka vermek gibi, bir şey vermesi gerekir mi? (ilh) Çünkü ben, borçtan kurtulmaya ve ona hayır yamaya gerçekten çok azimliyim.


Cevap: Durum söylediğin gibi, amcan insanları tanımıyor ve yönleri bilmiyor hale gelmiş... (ilh) ve sen ona gerekeni yapmaya azimlisin, bu durumda onun oruç tutması, namaz kılması ve yemek yedirmesi gerekmez.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: