Hastaların tedavisi ve rızık talep etmede sebeplere başvurmak, kadere aykırı değildir

Birinci soru, (6667) no'lu fetvadan: Soru 1: Yüce Allah, hayır ve şer kadere iman etmeyi müslümandan istedi ise, hasta olduğu zaman tedavi için doktora gitmesi caiz değildir. Çünkü hastalık, kaderle onun başına gelmektedir. (Bu konuda ne dersiniz?)


Cevap 1: Hastalığın tedavisi, rızık talebi ve benzeri şeyler için sebeplere başvurmak kadere aykırı değildir. Çünkü Allah Te'âlâ kaderleri takdir etmiş ve sebeplere başvurmayı emretmiştir. (Bölümün numarası 3; Page No. 535)  Sahih hadislerde geldiği gibi, herkese ameli kolaylaştırılmıştır. Bundan dolayı mubah ilaçlarla tedavi olmak caizdir. Bu da Allah'ın kaderidir. Hz. Ömer'in (r.a.) taun (veba) yılanda veba salgını bulunan beldeye girişi yasakladığı zaman söylediği gibi: "Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine kaçıyoruz." Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: