Hastalıkların tedavisi inancıyla hacda ipliğe düğüm bağlamak

(Bölümün numarası 1; Page No. 568) İkinci soru, (3658) no'lu fetvadan: Soru 2: Memleketimizden bir cemâ'at olduğu halde, kız kardeşim babamla birlikte hac yaptı. Arefe günü İranlı bir kadın yanında ipekten bir iplik olduğu halde onların yanına gelir ve kız kardeşime ve onunla beraber olan kadınlara şöyle der: Sizden kim ilk defa hac yapıyorsa, benim için bu ipliğe bir düğüm bağlasın. Daha önce hac yapan onların en büyüğü olan kadın: "Onu ben bağlayacağım" der ve onu bağlar. Bu ipliği bağlayan ve yanlarında hasta bir adam olduğunu ve bu düğümden şifa bulacağını söyleyen bu İranlı kadının haccı sahih midir?. Kız kardeşim ve onunla beraber bulunan kadınlar ne yapacaklarını bilmedikleri için, o kadını engellemesi yahut engellemesi için babama haber vermemişler.


Cevap 2: Bu amel caiz değildir. Onu yapan kadın eğer cahil ise, cehaletinden dolayı mazurdur, eğer cahil değilse caiz değildir. O günahkar olur, tevbe ve istiğfar edip, bir daha benzeri bir şeye dönmemesi gerekir. Yaptığı haccı ise, inşaallah sahihtir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: