Hasta tedavisinde cinleri kullanan kimseye başvurmak

(10802) Numaralı fetva: Soru (Bölümün numarası 1; Page No. 604) : Zambiya'da müslüman bir zat, yanında bir cin olduğunu ileri sürmekte ve insanlar ziyaretine giderek ondan hastalıklarına şifa bulmasını istemektedirler. İnsanların hangi ilacı kullacaklarını bu cin belirlemektedir. Böyle bir işlem yaptırmak caiz midir? Ben bunun caiz olmadığını söylediğimde insanlar bana kızıyorlar. Bu yüzden zatı âlinizden en kısa zamanda şahsıma konuyla ilgili fetva göndermenizi rica ediyorum.


Cevap : O zatın cinleri kullanması caiz olmadığı gibi, insanların ona başvurup kendisinden cinleri kullanarak hastalıklarına şifa bulmasını talep etmeleri ya da ihtiyaçların bu yolla giderilmesi de caiz değildir. Beşer cinsinden doktorların verecekleri mubah ilaçlarla tedavi olmak yeterlidir. Bu ilaçlar cinlerin yardımına ihtiyaç bırakmayacağı gibi ayrıca kâhinin kehanetlerinden de kurtarır. Nitekim sahih yolla rivayet edilen bir hadisinde Allah Resûlü (s.a.v.): Kim kâhine (arraf) giderek ona birşey sorarsa, kırk gün namazı kabul olmaz. buyurmuştur. (Müslim, Sahih). Yine Ebû Davud, Tirmizî, Nesâî, İbn Mâce ve sahih hükmüyle Hâkim'in rivayet ettiği bir hadisinde Hz. Peygamber (s.a.v.): Kim bir kâhine giderek onun söylediklerine inanırsa, Muhammed'e indirileni inkar etmiş olur. buyurmuştur. Söz konusu zat ve cin dostları kâhin ve büyücü sayılırlar. Dolayısıyla onlara bir şey sorup söylediklerine inanmak caiz değildir.Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: