Hasta gücüne göre namaz kılar

(10527) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Yatalak hasta olan kimsenin namazı nasıl olur? Hareketleri nasıldır ve nasları nelerdir?


Cevap 2: Hasta gücüne göre namaz kılar. Zira Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: (Bölümün numarası 8; Page No. 71)  Allah her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. Yine şöyle buyurmuştur: O halde gücünüz yettiğince Allah'a isyandan kaçının. Peygamber (s.a.v.) de İmran'a şöyle buyurmuştur: Namazı ayakta kıl. Buna gücün yetmezse oturarak, buna gücün yetmezse yan üstüne yatarak. Hadisi Buhari rivayet etmiştir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: