Hasat mevsiminden çok önce mahsul alımı

(19690) no'lu fetva: Soru : Sudan'da bir zât müslümanların maddi ihtiyaçlarını istismar ederek onlardan tarım ürünlerini hasat vaktinden çok önce değerinin altında bir fiyatla satın alıyor. Hasat zamanı gelince de ürünü eksiksiz teslim alıyor. Bunun dini hükmü nedir?


Cevap : Söz konusu kişi çiftçi veya başka kişilerin tarlalarında ürettikleri tarım mahsullerini selem akdinin geçerli olduğu şartlarla satın alıyorsa, yani, mahsulün nitelikleri belli ve bunların ölçek ve tartıyla tesbiti mümkünse, ayrıca akde konu ürünün cinsi, türü, miktarı ve teslim süresi belliyse, sözleşme meclisinde belirli bir bahçenin ürünü olma şartı koşulmaksızın parası eksiksiz teslim alınmışsa, bu satışta bir beis yoktur. Bu, Allah Resulünün (s.a.v.) şu hadisinden dolayı dinen mubah sayılan selem akdine girer: Kim bir şeyde selef (selem) yaparsa, belirli bir ölçüde, belirli bir tartıda ve belirli bir süreye kadar selef yapsın. (Müttefekun aleyh) Fakat bu kişi tanelerin sertleşmesinden ve meyvelerin olgunlaşmaya başlamasından önce belirlenmiş tarım ürünlerini satın alıyorsa, bu caiz değildir. Zira Hz. Peygamber (s.a.v.) olgunlaşmaya başlamasından önce meymelerin, sertleşmesinden önce de hububatın satışını yasaklamıştır. Müslim Sahih'inde İbn Ömer'den (r.a.) şöyle nakletmiştir: Resûlüllah (s.a.v.), kızarıncaya kadar hurmayı satmaktan, beyazlayıncaya ve afetten zarar görmez hale gelinceye kadar da başağı satmaktan nehyetti. Hem satıcıyı hem de müşteriyi bundan nehyetti. (Bölümün numarası 14; Page No. 90) Eğer meyveleri olgunlaşmaya başlamasından ve taneleri de sertleşmesinden sonra satın alırsa, bu da caizdir.Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine ve salât ve selam etsin.


Tags: