Harem'in ağaçlarını kesmek

(9497) no'lu fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3: Benim bir çiftliğim var. Burada tarıma zarar veren ağaçlar bulunmaktadır. Bu ağaçları çiftliğimden kesip uzaklaştırmak caiz midir? Çünkü dediğim gibi bu ağaçlar tarıma zarar vermektedir. Zaruret dolayısı ile bu ağaçları gidermemde günah var mıdır, yoksa yok mudur? Bana cevabını verirseniz memnun olurum. Allah razı olsun.


Cevap 3: Durum zikredildiği gibi ise zararlı ağaçları gidermekte bir sakınca yoktur. Zira maslahat bunu gerektirmektedir. Ancak bu ağaçların iki harem sınırları dahilinde olmaması gerekir. Eğer söz konusu ağaçlar iki haremin sınırları dahilinde ise, bunları da sen dikmemiş ve ekmemiş isen gidermen caiz değildir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: