Harcama yeri süreli (Munkatii'l-intiha) olan vakfın gelirlerinin kullanımı

(810) no'lu fetva: Soru : Dedem vefatından önce "Feyd Süveyd"? denen mülküyle belli kurbanlar kesilmesini, kalanının da miras olarak çocukları Muhammed ve Abdullah'a kalmasını vasiyet etti. Soru sahibi Muhammed'in vefat ettiğini söylüyor ve soruyor ki: Muhammed'in kurbanların kesilmesinden sonra geriye kalan maldaki hissesi kardeşi Abdullah'a mı? Yoksa varislerine mi geçer? Abdullah vefat edince, onun hissesi de varislerine verilir mi?


Cevap : Komisyonun vardığı sonuç şöyledir: Babasından sonra vefat eden Muhammed'in hissesi ne kardeşi Abdullah'a ne de varislerine -yani Muhammed'in varislerine- geçer. Bu mal, varlığı sona eren (munkatii'l-intihâ) bir yere vakfedilmiş mal mesabesindedir. Daha sonra bu malın harcanacağı bir yer de bizzat vâkıf (vakıf sahibi) tarafından belirtilmediğinden vakıf, süreli vakıf niteliği kazanmıştır. Komisyonun süreli vakıflarla ilgili tercihi şöyledir: Süreli (munkatii) vakfın geliri mütevellisinin (vekil) denetiminde hayır işlerine harcanır. Vâkıfın yakınlarından muhtaç olan varsa, ihtiyaç sahibi ve bir de vâkıfın yakını olması dolayısıyla ona vakfın gelirinden verilir. Vâkıf yakınları zenginlerse, vakfın gelirlerinden onlara bir şey verilmez. Abdullah vefat edince, onun hissesinin hükmü de kardeşi Muhammed'inki ile aynıdır; çünkü hiç biri vakfın ana sermayesinden bir şey haketmezler. Sadece yaşadıkları sürece vakfın sağladığı (yenilenen) gelirlerden pay hak ederler. Ölür ve o öldükten sonra vakfın bir geliri olursa, öncesinde vefat ettiğinden bu gelirden pay olamaz. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: