"Haramdan beslenip büyüyen bir beden (et) ateşe daha layıktır." hadisi lakîti kapsar mı?

(6931) no'lu fetvanın bieinci sorusu: Soru 1 Haramdan beslenip büyüyen bir beden (et), cehenneme daha layıktır. hadisi lakîti (annesi babası bilinmeyen çocuk) kapsar mı?


Cevap 1 : Zikri geçen hadis, haram lokma yeme konusunda geneldir. Günahkarları Cehennem ateşiyle uyaran hadislerden biri olan bu hadis kesinlikle masum lakîti kapsamaz. Başkasının işlediği günah sebebiyle lakît sorguya çekilmez. Zira Yüce Allah şöyle buyurmuştur: Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine slaât ve selam etsin.


Tags: