Haram ticareti yapanın bağış ve hediyeleri kabul edilir mi?

(2108) no'lu fetva: Soru : Bizde İngiltere'de, farklı oranlarda içki ve domuz eti ticareti yapan bazı Müslüman tüccarlar, mal varlıklarını helal ve haram kazançtan elde ttiler. Kimisi malının çoğunu haramdan kazanmışken kimisinin kazancının az bir kısmına haram karışmıştır. Biz Müslümanların bu tüccarlarla birlikte olması ve davetlerine icabet edip yemeklerinden yemesi caiz midir? Cami yararına bu şekilde kazandıkları mallardan yaptıkları bağışlarını kabul edebilir miyiz? (Bölümün numarası 16; Page No. 182)


Cevap : Öncelikle, söz konusu tüccarlara nasihat edip kendilerini haram ticareti yapmanın, haramdan servet edinmenin kötü sonuna karşı uyarmalısınız. Fazilet sahibi kardeşlerinle yardımlaşarak söz konusu tüccarlara öğüt verin, Allah'ın günahlar işleyerek kendisine isyan edip savaş açanlara yönelik şiddetli cezası ve azabına karşı kendilerini uyarın, onlara dünya malının az ve geçici, âhiret sevabının ise daha hayırlı ve kalıcı olduğunu anlatın. Eğer öğütünüzü kabul ederlerse bundan dolayı Allah'a hamdedin. Böylece Allah için kardeşleriniz olurlar. Sonra onlara, haksız olarak kazandıklarını eğer tanıyorlarsa, sahiplerine iade etmelerini, belki Allah'ın tövbelerini kabul edip kötülüklerini iyiliğe dönüştürecğini bildirerek kötülüğün peşinden iyilik yapmalarını nasihat edin. O zaman kadeşlerinizle birlikte olduğunuz gibi onlarla birlikte de olabilir, yemeklerinden yer, mescit yaptırma ve döşeme gibi hayır işleri için yaptıkları bağışları kabul edebilirsiniz. Zira tövbe ve imkan ölçüsünde haksız kazançların sahiplerine iade edilmesiyle geçmişteki günahlar affedilir. Nitekim Aziz ve Celil olan Allah faiz yiyenler hakkında şöyle buyurmuştur: Bundan sonra kime Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse, geçmişte olan kendisinindir ve artık onun işi Allah'a kalmıştır. (Bölümün numarası 16; Page No. 183) İkinci olarak: Eğer nasihatı ve öğüdü kabul etmez, haram ticareti yapmaya devam ederlerse, Allah için kendilerini terk etmek, davetlerini geri çevirmek ve bağışlarını reddetmek gerekir. Bunları, kendilerini menedip, isteklerini reddetmek ve içerisinde bulundukları kötülüklerden korkup vazgeçmeleri temin etmek maksadıyla yapmak gerekir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve shabesine salât ve selam etsin.


Tags: