Haline razı olmamak

(Bölümün numarası 25; Page No. 396) (17883) Numaralı fetvanın on beşinci ve on altıncı soruları: Soru 15: İnsanın şer'i olarak: "Keşke geçen sene bu vakitlerde olsa idim." demesinin şer'i olarak hükmü nedir? Çünkü geçen sene bu vakitlerde bu musibet başına gelmemişti. Örneğin arkadaşlarının ölmesi gibi... İnsan böyle bir ifade kullanması durumunda günah işlemiş olur mu?


Cevap 15: Müslüman'ın kaza ve kadere boyun eğmesi gerekir. İster yakınlarından birini kaybetsin ister kendisinin başına bir musibet gelsin, Müslümanın her musibete karşı sabırlı olması gerekir ve " keşke " ile başlayan ifadeleri kullanmaktan kaçınmalıdır. Peygamber (s.a.v.)'in şu emrine binaen: Sen, sana yararlı olan şeyi elde etmeye çalış. Allah’dan yardım dile ve asla acziyet gösterme. Başına bir şey gelirse, şöyle yapsaydım, böyle olurdu diye hayıflanıp durma. Allah’ın takdiri bu, O, ne dilerse onu yapar” de. Zira eğer şöyle yapsaydım sözü şeytanı memnun edecek işlerin kapısını açar. Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. Çünkü burada kazayı ve kaderi beğenmeme durumu vardır. (Bölümün numarası 25; Page No. 397)  Soru 16: İnsan yakın dostlarından birini kaybettiğinde, hüznünü yatıştırmanın dinen şekli nasıl olmalıdır? Cevap 16: Kur'ân- Kerim'de nasıl olacağı şu şekilde açıklanmıştır: Allah Te'âlâ buyuruyor ki: Sabredenleri müjdele!(155)O sabredenler, kendilerine bir bela geldiği zaman: Biz Allah'ın kullarıyız ve biz O'na döneceğiz, derler.(156)İşte Rablerinden bağışlamalar ve rahmet hep onlaradır. Ve doğru yolu bulanlar da onlardır. Peygamber (s.a.v.) de şöyle buyurmuştur: Herhangi bir kul sıkıntıya düşer de Biz Allah’dan geldik, Allah’a döneceğiz. Allahım, başıma gelen musibetin ecrini ver ve bana bundan daha hayırlısını lütfet diye dua ederse, Allah (c.c.) onu uğradığı sıkıntıdan dolayı mükafatlandırır ve ona kaybettiğinden daha hayırlısını verir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: