Halasının rahat geçinsin diye para verdiği ve vefatımdan sonra beni de unutma dediği kişinin ne yapacağı

Soru: Eşimin annesi olan halam bize 1398 h. yılında (800) riyal para verdi. O zamanlar ben bu paraya muhtaçtım. Ve dedi ki: "Al bu parayı biraz rahatla. Ben öldüğüm zaman bu paradan beni unutma." 1401 h. senesi -Yüce Allah'ın takdiri böyle imiş- Allah'ın rahmetine kavuştu. Halamın verdiği para şu an elimde mevcuttur. Halam bu hareketi ile bir çeşit vasiyet yapmak istiyordu. Kendisine o vakitler dedim ki: "Paranı al. Benim ihtiyacım kalmadı." O da bana, "Öldükten sonra bu paradan beni unutma" demişti. Bu gün sizden ricam şudur: Bu konuda ne yapacağım? Şunu da belirtmeliyim: Halamın çoluğu çocuğu ve varisleri var. Ve o şu zikrettiğim şeyden başka bir açıklama da yapmadı. Soru sahibi sorusunun ekinde halasının daha önce bir kaç kez haccettiğini bunlardan birisinin de kendisinin refakatinde olduğunu, diğer haclarını başkaları ile yaptığını ve geriye çok mal bıraktığını zikretmiştir.


Cevap: Olay senin zikrettiğin gibi olmuşsa halan bir kaç kez haccetmiş ve geriye bu (800) riyalden başka da mal bırakmış ve bu parayı sana vermiş, geri almayı ölünceye dek reddetmiş ve sana da "Ben öldükten sonra bu paradan beni unutma" demişse onu mümkünse ticarete veya gelir getirecek bir şeye yatır. Böylece elde edeceğin kârı tasadduk edersin. Bu mümkün değil veya sana zor geliyorsa o paradan halan adına para bitinceye kadar tasadduk et. Varislerinden biri bu paranın vasiyeti konusunda seninle çekişme içine girerse sorunu çözecek makam mahkemedir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: