Hacetmeden vefat eden kimsenin geride bıraktığı malından onun adına haccetmenin farziyeti

(Bölümün numarası 11; Page No. 98) Boş sayfa (Bölümün numarası 11; Page No. 99)  Ӧlmüş biri adına haccetmek (Bölümün numarası 11; Page No. 100) (1241) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2 : Bir adam hac görevini yerine getirmeden vefat etti. Fakat kendi malıyla adına haccedilmesini vasiyet etti. Böyle bir haccın geçerli olup olmadığı sorulmaktadır. Başkasının adına yaptığı hac, kendi adına yaptığı hac gibi olur mu?


Cevap 2 : Müslüman, haccın farziyetinin bütün şartlarını taşıdığı halde hac görevini yerine getirmeden vefat etmişse, vasiyet etsin ya da etmesin, geride bıraktığı malından onun adına haccetmek farzdır. Haccın sıhhat şartlarını haiz ve kendi adına farz olan haccı eda etmiş biri, onun adına haccederse, haccı sahih olur ve farz üzerinden düşer. Bir kişinin başkasına adına yaptığı hacla ilgili kendi adına yaptığı haccı gibi mi? Yoksa daha az ya da daha çok faziletli mi? şeklindeki soruya gelince, bunun takdiri yüce Allah'a aittir. Olması gereken, eğer mümkünse kişinin ölmeden önce hac ibadetini geciktirmeksizin yerine getirmesidir. Bu konuda şeri deliller mevcuttur. Aksi takdirde haccı gecirtirdiği için günahkar olmasından korkulur. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: