Hacet namazı ve istihare namazının kılınış şekli

(Bölümün numarası 8; Page No. 159)  İstihare ve hacet namazı. (Bölümün numarası 8; Page No. 160) (4193) no'lu fetva: Soru: Hacet namazı ve istihare namazı hakkında çok şey duydum. Bu iki namaz nasıl olur? Bunların her rekatında sure ve ayetler okunur mu? Bunlar hakkındaki me'sur dualar nedir?


Cevap: İstihare namazı ve kılınışı, Müslim hariç diğer muhaddislerin Cabir b. Abdullah'tan (r.a.) rivayet ettikleri hadis-i şerifte gelmiştir ki, O, şöyle demiştir: Allah Rasûlü bize, bütün işlerde istihareyi, Kur'ân'dan bir sure öğretir gibi öğretir ve şöyle buyururdu: Biriniz bir işe yöneldiği zaman önce farzın haricinde iki rekat namaz kılsın, sonra şöyle desin: "Allah'ım senin ilminle seçmeyi diliyorum, senin kudretinle istiyorum, senin büyük lutfundan niyaz ediyorum, çünkü sen her şeye kadirsin, benim gücüm yetmez, sen her şeyi bilirsin ben bilmem ve sen bütün gizli olanları bilensin. Allah'ım, eğer şu iş benim dinim, dünya hayatım ve ahiretim için hayırlı ise onu bana yaz ve kolaylaştır, sonra benim için mübarek kıl. Eğer bu iş, benim dimim, dünyam ve ahiretim için kötü ise onu benden beni ondan uzaklaştır, hakkımda hayırlı olan ne ise onu nasip et ve ondan hoşnut olmamı lütfeyle." Sonra: "Dileği ne ise onu söyler" buyurdu. (Bölümün numarası 8; Page No. 161) Onda okumaya gelince, Fâtih'ayla birlikte ondan sonra Kur'ân'dan tam bir sure yahut bir sureden bir kısım okur.Hacet namazı diye isimlendirilen şeye gelince, bildiğimiz kadarıyla zayıf ve münker hadislerde rivayet edilmiştir ki, onlar delil kabul edilmez ve onlara amel bina etmek doğru olmaz.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: