Hacda gücü yetmek nedir?

(Bölümün numarası 11; Page No. 28) Boş sayfa (Bölümün numarası 11; Page No. 29)  Hac'da gücü yetmek (Bölümün numarası 11; Page No. 30) (845) no'lu fetvanın beşinci sorusu: Soru 5: Cezayir, neden her sene Fas'tan bir gün önce oruca başlıyor. Hac için gücü yetmek nedir? Meke-i Mükerreme'ye yöneldiği zaman mı yoksa oradan döndükten sonra mı sevabı daha fazladır. Allah katındaki ecri, vatanına döndüğü zaman mı, yoksa burada ibadetini yaparken mi daha fazladır?


Cevap 5: Her sene Cazayir'in Fas'a göre Ramazan orucuna bir gün önce başlaması ile ilgili sorulan konuda işin hakikatına ulaşmada, her iki devletin içinde bulunduğu özel duruna uygun cevap verebilmek için, her iki devletin sorumlularına bakmak gerekir. Onlar bunu daha iyi bilirler. Soru soranın anlattığı gibi her sene önce tutulmasını teyit ettikten sonra, bu soru onlara yöneltilmelidir.Hac için gücü yetmeye gelince; bedenen sağlıklı olması, durumuna göre, Allah'ın kutsal beyt'ine (Ka'be'ye) ulaştıracak uçak, araba, hayvan yahut para gibi ulaşım vasıtalarına sahip olması, hacdan dönünceye kadar, nafakası kendisine ait olan kimselerin nafakalarından fazla olarak, gidiş ve dönüş için yetecek kadar yol azığına sahip olması hac ve umre yolculuğunda kadınla birlikte, eşinin yahut mahreminin bulunmadır. (Bölümün numarası 11; Page No. 31) Haccının sevabına gelince; Allah'a olan ihlasına, yaptığı ibadetlere, haccının tam olması için kaçındığı olumsuzluklara ve harcadığı mala ve gösterdiği çabaya göre değişir. Haccını tamamlamadan, yahut tamamladıktan sonra ister dönsün, ister orada ikamet etsin, yahut isterse ölsün fark etmez. Onun durumunu Allah daha iyi bilir ve onun karşılığını verecek de O'dur. Mükellefin; amel etmesi, amelini sağlam yapması ve zahiri ve batini olarak, onun islam dinine muvafık olmasını gözetmesi gerekir. Sanki o Rabbini görüyor, o Onu görmüyorsa da Allah onu görüyor ve onun her şeyine muttalidir. Allah'a ait olan şeyler hakkında araştırma yapmaz, çünkü Allah Te'âlâ kullarına acıyandır, onların iyiliklerinin karşılığını kat kat verir ve günahları bağışlar. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Sen kendine bak ve Allah'a ait olanı Allah'a bırak. O, gerçek hüküm sahibi, adaletli olan, acıyan ve merhamet edendir.Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: