Hacda birden fazla vacibi terkeden kimseye ne gerekir, bir vacibi terkeden kimsenin ne zaman ceza kurbanı kesmesi caiz olur?

(Bölümün numarası 11; Page No. 340)  (Bölümün numarası 11; Page No. 341)  Vacibi terk etme fidyesi (Bölümün numarası 11; Page No. 342) (3657) no'lu fetvanın birinci, dördüncü ve beşinci soruları: Soru 1: Bir adam hac görevini ifa etse ama mikat mahallinde ihrama girmemek, müzdelifede gecelemek gibi bazı vacipleri terketse Bu kimsenin bir ceza kurbanı kesmesi yeterli midir, yoksa bu iki vacipten her biri için bir kurban kesmesi mi gerekir?


Cevap 1: Bu iki vacipten herbiri için bir ceza kurbanı kesilmesi gerekir. Kişi kurbanı keser ve harem bölgesinde fakirlere dağıtır. O kurban etinden yemez. Eğer ceza kurbanı kesmeye gücü yetmiyorsa mikatta ihram giymediği için on gün, on gün de Müzdelife'de gecelemediği için oruç tutar. Soru 4: Haccın vaciplerini terkeden kimsenin kesmesi gereken ceza kurbanı ile ilgili olarak bu ne kurbanıdır, Bu kurban ayette belirtilen temettu haccı kurbanı mıdır? kim hac günlerine kadar umre ile faydalanmak isterse, kolayına gelen bir kurban kesmek gerekir. Ayet Eğer böyleyse kurban parasını bir şahsa vermek caiz midir, Bu caiz ise kurban bedelini alan kimse kurban satın alıp onu kesmeden kendisine infak edebilir mi veya ailesine harcayabilir mi? Cevap 4: Haccın ve Umrenin vaciplerinden birisini terkeden kimseye ceza kurbanı kesmek gerekir. Kurban bir devenin yedide biri ya da bir ineğin yedide biri veya bir koyun kesilerek geçerli olur. Kurban Mekke'de kesilir. Harem'deki fakirlere dağıtılır. Ceza kurbanının bedelini para olarak vermek caiz olmaz. Çünkü para vermek Allah'ın emrine aykırıdır. (Bölümün numarası 11; Page No. 343) Soru 5: Ceza kurbanı kesmesi gereken kimse bu kurbanı memleketinde kesse caiz olur mu, yani memleketinde kesmek üzere memleketine gidinceye kadar geciktirse, Ayrıca vacibi terkeden kimse için kurban kesme cevazı ne zaman başlar ve kurban kesme günlerinde ne zamana kadar geciktirebilir? Cevap 5: Bir vacibi terk etmesinden dolayı ceza kurbanı kesmesi gereken bir kimse kurban kesmeye güç yetiremiyorsa on gün oruç tutar. Üç günü hac'da yedi gün de memleketine döndükten sonradır. Bir vacibin terki sebebiyle gerekli olan ceza kurbanının kesim vakti terkin hemen sonrasında başlar, bu vacibi terk ister bayramdan önce olsun ister sonra olsun fark etmez, kurbanın son kesim zamanı ile ilgili bir sınırlama yoktur. Kurban kesmek vacip olduktan sonra gücü yetiyorsa hemen kesmesi vaciptir. Eğer memleketine dönünceye kadar ceza kurbanını geciktirirse memleketinde kesmesi caiz olmaz. Bilakis parasını hareme göndermesi, orada satın alınması ve harem bölgesinde kesilip harem fakirlerine dağıtılması gerekir. Güvenilir bir kimseyi vekil olarak bu işi yapmak üzere görevlendirmesi caizdir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: