Hacda arkadaşlık ve birini önder yapma

Hacda arkadaşlık ve birini başkan yapma (12084) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Hac yolculuğunda içimizden birini başkan yapmalı mıyız?


Cevap 1: Bir grup yola çıktığında üç veya daha fazla kişi ise içlerinden birini önder yapmaları sünnettir. Nitekim Ebu Davud'un Sünen'inde Ebu Said el-Hudri'den nakledilen rivayete göre, Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur. Üç kişi yolculuğa çıktığında, içlerinden birini başkan seçsinler. Bu sayede beraber işlerini yapar ve aralarına ihtilaf düşmez.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: