Hacc-ı Ekber (En büyük hac)

Hacc-ı Ekber (En büyük hac) (6519) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Hacc-ı Ekber (en büyük hac) günü ve Hacc-ı Ekber'in manası nedir? İkisi aynı anlamda mıdır yoksa birbirlerinden farklı manaları mı vardır? Ve onlardan her biri Kur'ân-ı Kerim ya da Sahih Sünnet'te bulunmakta mıdır? (Bölümün numarası 11; Page No. 221)


Cevap 1: Hacc-ı Ekber günü kurban kesilen gündür. Ebu Davud İbn Ömer (r.a.)'den şöyle rivayet etmiştir: Resulullah (s.a.v.) haccettigi hac sırasında, kurban günü durarak: "Bu gün hangi gündür?" diye sordu. Dediler ki: "Kurban günüdür." Hz. Peygamber: "Bu gün Hacc-ı Ekber günüdür" buyurdu. ve Buhari Ebu Hureyre(r.a.)'den şöyle rivayet etmiştir: Ebu Bekir, Mina'da kurban günü insanlara ilan etmek üzere beni gönderdi: Bu seneden sonra hiçbir müşrik hac etmeyecek ve çıplak olan Beyti tavaf etmeyecek. Kurban günü Hacc-ı Ekber günü diye isimlendirilmiştir. Çünkü onun gecesinde Arafat vakfesi ve Meşar-i Haram'da gecelemek; gündüzünde şeytan taşlamak, kurban kesmek, tıraş olmak, tavaf ve sa'y gibi hac ibadetleri bulunmaktadır. Hac süreğen bir ibadettir. Hacc-ı Ekber ise ona dahildir. Hacc-ı Ekber ile alakalı Kur'ân-ı Kerim'de şöyle buyrulur: Hacc-ı ekber (en büyük hac) gününde Allah ve Resûlünden insanlara bir bildiridir: Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: