Haccı yapmadan umre yapmak

(6542) no'lu fetvanın on birinci sorusu: Soru 11: Umre sünnet olmasına rağmen, umreyi hac’dan önce yapanın hükmü nedir?


11: Alimlerin sahih olan görüşüne göre umre vaciptir. Nitekim Allah (c. c.) şöyle emrediyor: Haccı ve umreyi Allah için tam yapın. “Haccı ve umreyi Allah için tam yapın.” Ayrıca bu konuda birçok hadis te vardır. Kişi, hac aylarında önce umreyi yapıp sonra hac yaparsa temettü hacı yapmış oluyor. Temettü haccı da haccu’l-İfrattan ve yanında kurbanı bulunmayanın hakkında haccu’l-kirandan da daha hayırlıdır. Çünkü Peygamber (s.a.v) yanlarında kurbanlık hayvan getirmeyen ashabına, veda haccında şöyle diyor: Bunu umre sayınız, eğer daha önce bilseydim, ben de yanımda kurbanlık getirmez ve bunu umre sayardım. (Bölümün numarası 11; Page No. 318)  Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: