Hac ve namaz esnasında abdest bozulmasından şüphelenmek

(Bölümün numarası 6; Page No. 203)  Hac ve namaz esnasında abdestin bozulmasından şüphelenmek. (11297) no'lu fetva: Soru: Ondört yaşındayken buluğ çağına girdim ve iki sene sonra yaklaşık on altı yaşında iken hac farzını eda ettim . Buluğuma gireli iki sene geçmiş iken meninin guslü ve mezinin istinca ve abdesti gerektirdiğini biliyordum, ama her ikisinin arasındaki farkı bilmiyordum ve bu şekilde namazımı kılıyordum. Bazen mezi çıkınca meni zannederek gusul abdesti alıyordum, hac esnasında iken bazı düşünce ve bakışlarım yüzünden menim geldi şaşırdım, acaba guslu gerektiren meni mi yoksa istinca ve abdesti gerektiren mezi mi diye, sonra kendi kendime dedimki eğer evde olsaydım emin olmak için yıkanırdım, ama belki de mezidir deyip geçtim. Çünkü bildiğim kadarıyla mezi şiddetli şehvet ya da düşünme anında çıkar idi, o yüzden istinca ve abdest ile yetinip (ifade)ziyaret tavafını yaptım ve daha sonra ikisinin arasındaki farkı öğrendim. Sorum şu: 1:Bu haccımın hükmü nedir? ve şunuda bilmenizi isterim ki yaptığım o hac farz idi, ondan sonra bir kez daha hac yaptım ama o nafile idi. Yine hac aylarında olmaksızın geçen seferki tavafimda taharetsiz olduğum için geçmiş o ruknun yerine ziyaret tavafı yaptım. Ve geçen hac esnasında menim geldiği için de keffaret olarak altı yoksulu doyurdum, üzerime düşen nedir? 2: Bu geçen zaman süre içerisinde namazlarımın hükmü nedir ve şu da bilinmeli ki, Allah'a hamd olsun ki, namazlarımı tam manasıyla kılan ve koruyan birisiyim, üzerime düşen nedir? 3: (Bölümün numarası 6; Page No. 204)  Bu geçmiş süre içerisinde üç ya da dört kez umre yaptım, bu umrenin hükmü ve üzerime düşen nedir?. Soracaklarım bunlardan ibaret, Allah sizi korusun ve doğruya muvaffak kılsın.


Cevap: Ne hac, ne umre, ne de namaz için üzerine kaza gerekmez.Çünkü ibadetleri eda ederken abdestini bozanın meni olduğundan emin değildin, ibadette asıl olan, selamet ve sahih olmasıdır.Başarı Allahtandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: