Hac ve ümre dışında Hacerü'l Esved'i öpmek

(21515) Numaralı fetvanın ikinci sorusu: Soru2:Hac ve Umre'nin dışında Hacerü'l-Esved'i öpmenin hükmü nedir? Öyle ki meşru kılınmadığını işitmiştik.


Cevap 2: Tavafın dışında Hacerü'l-Esvedi öpmek meşru değildir. Çünkü Nebi (s.a.v.) tavafın dışında bunu yapmadı. (Bölümün numarası 10; Page No. 239) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selam etsin.


Tags: