Hac'ta dikişli elbise giymemenin hikmeti

(Bölümün numarası 11; Page No. 179) (9059) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Allah (c.c.) hacılara dikişli elbise giymeyi niçin haram kılmıştır ? Ve bunun hikmeti nedir ?


Cevap 1: Öncelikle Allah (c.c.) hacca gitmeye güç yetiren mükelleflere ömründe bir kere hacca gitmeyi farz kılmış ve onu İslamın esaslarından biri saymıştır. Dinde zorunlu şeylerin olduğu bilinmektedir. Müslümana düşen Allah'ın (c.c.) ona farz kılmış olduğu şeyleri yerine getirmesidir. Bunu yaparken Allah'ı (c.c.) razı etmek, onun emrine boyun eymek, bunun sevabını ondan beklemek onun azabından korkmak, bununla birlikte bütün yapmış olduğu işlerde ve koymuş olduğu hükümlerde Allah Te'âlâ'nın hakim (hikmet sahibi) olduğuna inanmak gereklidir. o kullarına çok merhametlidir. Onun koymuş olduğu hükümler ancak onların yararı içindir. Bu menfaatler dünya ve ahirette onlara döner, noksan sıfatlardan münezzeh olan hikmet sahibi rabbimiz hüküm koyar kula gereken ise boyun eğip teslim olmasıdır. (Bölümün numarası 11; Page No. 180) İkinci olarak: Umrede ve hacta dikişli olan elbiselerin çıkarılmasının farz olması konusunda çok hikmetler vardır. Bunlardan biri insanlara kıyamet gününü hatırlatmasıdır. Çünkü insanlar kıyamet gününde yalın ayak ve çıplak olarak diriltilirler sonra giyinirler, ahiret hallerinin hatırlatılması vaaz ve ibret verir. Bu hikmetlerden biri de nefsi kontrol altına almak ve boyun eğdirmek ve nefsin uyarılması alçak gönüllükle mümkündür. Böylelikle nefis büyüklük taslama kirlerinden temizlenmiş olur. Bu hikmetlerden biri de nefsi uyararak asli unsurlar olan Allah'a (c.c.) yaklaşma, eşitlik, zahitlik ve hoşlanılmayan zenginlikten uzaklaşarak fakirlere ve miskinlere ikramda bulunmaktır. Bunların dışında haccın başka maksatları da vardır, bunların şekillerini Allah Te'âlâ belirtmiş ve peygamberimiz (s.a.v) açıklamıştır. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: