Hac aylarında, hac niyetiyle umre yaptıktan sonra hac ibadetini yapmadan memleketine dönmek

(2896) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru: Hac niyeti ile hac aylarında, umre yaptıktan sonra Mekke mikat sınırların dışına çıkan biri, aynı yılda hacca niyet getirip hac ibadetini yaptığında, kişinin daha evvel hac niyeti ile yaptığı umre vacip olan umrenin yerine geçiyor mu?


: Evet, kişi, daha evvel umre yapmamışsa, söz konusu umre, vacip umrenin yerine geçer; ancak daha evvel umre yapmışsa söz konusu umre sünnet olur. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: