Hacılara Mushaf dağıtımıyla görevlendirilen kişinin bunları başkalarına vermesi

(15930) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2 : Devlet hacılara Mushaf dağıtıyor. Fakat bazı vatandaşlar bu Mustafları alıp kendi yakınlarına ve dostlarına dağıtıyorlar. Bu Mushafların hükmü nedir?


Cevap 2 : Yetkili makamlarca hacılara dağıtılmak üzere ayrılan Mushafların alınması caiz değildir. Zira bu asıl maksada terstir. Burada asıl maksat hacılara Allah'ın Kitab'ını tanıtmaktır. Çünkü hacı belki başka yerde bir daha Mushaf elde etme imkanı yakalayamaz. Yine, bu Mushaflar tahsis edildiği yere vakfedilmiş mülk niteliği kazanmıştır ve vakıf mülkünün tahsis edildiği amaç dışında bir yerde kullanılması caiz değildir. Ayrıca vatandaşlara Mushaf dağıtan kurumdan her zaman Mushaf alma imkana sahipsin. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selamı olsun. etsin.


Tags: