. Hacıların, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) kabrini ziyaret etmeleri gerekli midir?

(Bölümün numarası 11; Page No. 361)  Ziyaretin adâbı (Bölümün numarası 11; Page No. 362)  (10768) no'lu fetvanın yedinci sorusu: Soru 7: Hacıların kadın ve erkek Hz. Peygamber'in (s.a.v) kabriyle ve el-Baki' ve Uhud ve Kuba mezarlıklarını ziyaret etmeleri gerekir mi? Yoksa sadece erkekler mi ziyaret ederler?


7: Hacıların -kadınlı erkekli- Hz. Peygamber'in (s.a.v) kabriyle el-Baki mezarlığını ziyaret etmeleri gerekli değildir. Aksine kabirleri ziyaret maksadıyla seyahat edilmesi mutlak olarak haramdır. Ve bu seyahat etmek şeklinde olmasa bile kadınlara haramdır. Çünkü Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Ziyaret maksadıyla ancak üç mescide seyahat edilir: Benim şu mescidim, Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa. Bu rivayet üzerinde ittifak edilmiştir. Bir diğer sebep ise Peygamber Efendimiz'in kabir ziyareti yapan kadınlara lanet etmiş olmasıdır. Kadınların Mescidü'n-Nebevi'de namaz kılmaları ve gerek mescitte gerekse başka yerlerde Hz. Peygamber'e salat ü selam getirmeleri onlar için yeterli olur. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: