Haç yapmak haramdır

(7266) no'lu fetva: Soru: Haç hakkındaki görüşünüz nedir? Üzerinde namaz kılınan seccadeler üzerine işlenmiş olursa durum nasıldır? Bazı camilerin sergileri üzerinde iki kılıç ve hurma ağacı var ve üzerine haç işaretleri işlenmiş, bu haç işaretleri üzerinde namaz kılmak nasıldır?. (Bölümün numarası 3; Page No. 438)


Cevap: Haç yapmak haramdır. İster bir cisim şeklinde yapılsın isterse bir duvar, sergi yahut başka bir şey üzeride bir nakış yahut resim olsun fark etmez. Bir camiye, evlere yahut okullara, enstitülere ve benzeri yerlere bunun sokulması câiz değildir. Onu öylece bırakmak da câiz değildir, bilakis onu kırmak, silmek, bozmak ve benzeri şekilde yok etmek ve ortadan kaldırmak gerekir. Onun satışı caiz olmadığı gibi üzerinde namaz kılmak da caiz değildir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Hz Muhammed'e (s.a.v.), ailesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: