Haç takmanın hükmü ve bununla ne zaman tekfir edilir?

(Bölümün numarası 2; Page No. 119)  Haç takmanın hükmü ve bununla ne zaman tekfir edilir? (2245) no'lu fetva: Soru: Hristiyanların şiarı olan haç takan müslüman hakkında ihtlaf ettik. Bir kısmımız münakaşasız kafirliğine hükmetti, diğer bazısı da şöyle dedi: Bunu tartışıp, haram olduğunu ve bunun hristiyanlalrın şiarı olduğunu açıklayıncaya kadar küfrüne hükmetmeyiz. Bunu taşımakta ısrar ederse küfrüne hükmederiz.


Cevap: Bu ve benzeri durumlarda gerekli olan tafsilattır. Kendisine haç takmanın hükmü ve hristiyanların şiarı olduğu, onu takanın onlara intisaba razı olduğu ve onların inançlarına rıza gösterdiği manasına geldiği açıklandığı zaman, bunda ısrar ederse küfrüne hükmedilir. Çünkü Hak teala şöyle buyurmuştur: İçinizden onları dost tutanlar, onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğuna yol göstermez. Zulum mutlak olarak zikredilirse, onunla büyük şirk murad edilir.Yine burada onların iddia ettiklleri gibi, Hz.İsa'nanın öldürülmesinde hristiyanlara muvafakatını da ortaya koymuş olur. Halbuki Allah teâlâ kitabında bunu red edip iptal ediyor ve şöyle buyuruyor: Halbuki onu ne öldürdüler, ne de astılar; fakat (öldürdükleri) onlara İsa gibi gösterildi. (Ayeti oku.)Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e" (s.a.v.), âilesine ve "sahabesine salât ve selam olsun


Tags: