Hızır (a.s.)'a dua ve yardım isteme

(Bölümün numarası 1; Page No. 170)  Soru 6: Hızır (a.s.) denizlerde ve karalarda bekçi midir? Çağrıldığı zaman her yolunu kaybedene yardım eder mi?


Cevap 6: Âlimlerin görüşlerinden sahih olan: Hızır (a.s.), Allah'ın, nebisi Hz. Muhammed'i (s.a.v.) göndermezden önce vefat etmiştir. Zira Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Biz, senden önce de hiçbir beşere ebedilik vermedik. Şimdi sen ölürsen, sanki onlar ebedi mi kalacaklar? Onun hayatta kalıp peygamberimiz Hz. Muhammed'le (s.a.v.) karşılaştığını farzetsek, sünnet, peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) vefatından kısa süre sonra vefat ettiğini göstermektedir. Hz. Peygamber (s.a.v.) şu hadislerinde bunu beyan etmektedir: Bakın şu geceniz varya, işte bu geceden itibaren yüz yılın başında bu gün yer yüzünde olanlardan hiç bir kimse kalmayacaktır. Buna göre onun durumu, diğer ölülerin durumu gibidir, çağıranın çağrısını işitmez, kendisine dua edene cevap veremez ve yolunu kaybeden ondan yardım istediği zaman ona hidayet veremez. O görülmediği halde şu ana kadar yaşıyor farzedilse, Onun durumu, diğer görülmeyen gaipte olanların durumu gibidir, darlıkta ve bollukta ona dua etmek ve ondan yardım dilemek caiz değildir.


Tags: