Hıristiyanların çalıştırılması ve haç'larının ticaret malları üzerinde haç işareti koyması

Soru: Kendisinden nehyedilen ve konulması mahzurlu olan haç'ın şekli nedir? Bunun çeşitleri var mıdır? Müslümanın kendisine vekil olarak, saat, kalem yahut benzeri bir eşyanın teşhirinde ve törenlerde, hıristiyanları çalıştırması ve onların bayraklarını yahut onlarca bilinen şiarlarını evinin önüne ve caddelere koyması caiz midir? Kendisi, normal bir adam, hükumet değil ve hükumeti de temsil etmiyor. Bilakis ticaretini ve kendisini temsil ediyor. Üzerinde haç işareti bulunan bayraklarını koymanın mahzurunu açıklama ve münakaşa ederken, "west and" isimli saatın üzerinde bulunan haç işareti işaret için, "bu bir şiar, bir işarettir" diye savunuyor. Bir başka savunması da şöyle: Ben onlara gittiğim zaman benim önüme Sudi Arabistan Krallığının bayrağını ve İsviçre bayrağını koyuyorlar. Bu şekilde kendini savunuyor ve o bir şahıstır ve ancak kendini temsil ediyor. Bu gibi işler hakkında fetva ümid ediyorum. Bu, hıristiyanları ta'zim manası taşır mı? Ben onları ta'zim etmiyorum diyerek ta'zimi reddettiği zaman, bu gibi münasebetlerde bunları edinmek onun için caiz olur mu? Onun bu sözü kabul edilir mi? Ona nasihat ve irşadı terk etmekle günaha girer miyiz? Bu gibi konularda inkarın mertebeleri nelerdir? Bize fetva veriniz, Allah sizi mükafatlandırsın ve muhafaza etsin. (Bölümün numarası 2; Page No. 121)


Cevap: Birinci olarak: Bu gün kabul edilen haç'ın şekli hıristiyanların şiarıdır. Bu, biraz uzun bir çizginin üzerine daha kısa bir çizgi çekmektir. Şöyle ki, yukarıdaki kısa çizgi, aşağıdaki uzun çizginin üst kısmından yaklaşık üçte birinin üzerine, kesişme noktası dik açı oluşacak şekilde gelir.İkinci olarak: Müslümanın, hıristiyanların şiarlarını asması ve törenlerine katılması ve müslümanların ülkesi için herhangi bir zaruret olmaksızın, onları kullanması caiz değildir.Üçüncü olarak: Kötülüğü ortadan kaldırma konusunda onun mertebelerini Peygamber (s.a.v.), şu sözüyle zikretmiştir: Sizden biriniz bir kötülük gördüğü zaman eliyle değiştirsin. Ona güç yetiremezse diliyle değiştirsin, ona da güç yetiremezse kalbiyle buğz etsin. Bu imanın en zayıf derecesidir. Hadisi İmam Müslim Sahih'inde rivayet etmiştir: Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: