Hıristiyanları, kendilerine ait bayramlarda kutlama

Hıristiyanlar'ın bayramlarını kutlamak (11168) no'lu fetva: Soru: İslam'ın, Hıristiyanlar'ın (Bölümün numarası 3; Page No. 436) bayramlarını kutlama konusundaki hükmü nedir? Benim dayımın komşusu Hıristiyan. Düğünlerde, bayramlarda dayım onu tebrik eder; o da dayımı tebrik eder. Müslümanın Hıristiyanı, Hıristiyanın Müslümanı kendilerine mahsus bayramlarında ve düğünlerinde tebrik etmesi caiz midir? Fetva vermenizi rica ederim. Allah hayırla mükafatlandırsın..


Cevap: Müslüman kimse için Hıristiyanların bayramlarını kutlamak caiz değildir. Çünkü bu günah üzere yardımlaşmak olur ki Allah te'âlâ şu ayette bunu yasaklamıştır: ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Ayrıca Hıristiyanların bayramlarının kutlanmasında onlara sempati beslemek, sevgilerini talep etmek, hem kendilerinden hem de dini şiarlarından razı olmak söz konusudur ki böyle bir şey caiz değildir. Bilakis onlara düşmanlık ve kin ızhar etmek vaciiptir. Çünkü onlar Allah celle ve alâ'ya düşmanlık sergilemekte, başka varlıkları ona ortak koşmakta, eşi ve çocuğu olduğunu söylemektedirler. Allah te'âlâ şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan bir toplumun -babaları, oğulları, kardeşleri, yahut akrabaları da olsa- Allah'a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsin. İşte onların kalbine Allah, iman yazmış ve katından bir ruh ile onları desteklemiştir. ... Allah te'âlâ şöyle buyurmuştur: İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda, sizin için gerçekten güzel bir örnek vardır. Onlar kavimlerine demişlerdi ki: "Biz sizden ve Allah'ı bırakıp taptıklarınızdan uzağız. Sizi tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a inanıncaya kadar, sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve öfke belirmiştir. Başarı Allah'tandır! Allah peygamberimizin Muhammed ( s.a.v.)'e âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: