Hükümlerde imamların ihtilaf etmelerinin hikmeti

Âlimlerin ihtilafı Birinci soru, (4221) no'lu fetvadan: Soru 1: Meşruluğuna deliller bulunmasına rağmen, hükümlerde imamların ihtilafa düşmelerinin hikmeti nedir? Ğıyabi cenaze namazındaki ihtilafları gibi. Şöyle ki: Ebu Hanife ve İmam Malik bunun meşru olmadığını söylüyorlar. İmam Şafiî ve İmam Ahmed meşru olduğunu söylüyorlar. Bununla birlikte Ebu Hureyre ve Cabir'den rivayet edilen hadisler, İmam Şafiî ve İmam Ahmed'in görüşünü destekler mahiyettedir.


Cevap 1: Hamd, yalnız tek olan Allah'adır. Salât ve selam onun resûlü'ne, ailesine ve sahabesine olsun.Fıkıh imamları arasındaki ihtilafın sebebi bazen hadisi anlamadaki ihtilaf olabilir, bazen hadisin bazılarına ulaşmamasından olabilir, bazen deliller çeliştiği zaman tercihteki ihtilaflarından olabilir, bazen nassın neshindeki ihtilaflarından olabilir ve bazen de başka şeylerden olabilir. Daha geniş bilgi istiyorsan Şeyhu'l-İslam Ahmet b. Teymiyye'nin (Allah ona rahmet etsin) "Rafu'l-Melam ani'l-Eimmeti'l-A'lam" kitabını oku, inşaallah orada faydalı şeyler bulacaksın.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), ailesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: