Hükümdarın verdiği nafakayla hac yapmak

(6593) no'lu fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3: Hükümdarın verdiği nafakadan hac yapan kimse hakkında hüküm nedir? Yani, hükümdarlardan birisi, halkına belirli bir meblağ vermeyi ister ve onlara: "Bu parayla hac yapınız" derse, onunla hac yapmaları caiz midir yoksa değil midir? Onunla hac yaptıkları takdirde onlardan farz olan hac düşer mi? Delilleriyle birlikte cevap vermenizi rica ederim.


Cevap 3: Bu konudaki delillerin genel olmasından dolayı, onlar için bu caizdir ve hacları sahihtir. (Bölümün numarası 11; Page No. 37) Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: