Gerekli mala sahip olmak, gücü yetmektendir

(6553) no'lu fetva: Soru: Ben, Suudi Arabistan'da çalışan bir gencim. Gelirim sınırlıdır ve Allah'a hamdolsun, zaruri ihtiyaçlar ve geçim masrafları için bana yetmektedir. Çalışmak veya başka bir şey için Suudi Arabistan'da ikamet edenler için hac yapmak kolay olduğu için, Allah'a hamdolsun, kendi yerime üç kere hac yaptım. Kendisinin hac nafakası olmadığı için henüz hac yapmayan Mısır'da (Bölümün numarası 11; Page No. 32) babam var. O, iyi ve sıhhat ve afiyettedir. Fakat az önce söylediğim gibi, yeterli hac nafakası olmaması ve benim gelirimin sınırlı olması sebebiyle, onun yerine hac yapabilir miyim? Arkadaşlarımdan biri bana şöyle dedi: Kendi başına yahut benim yardımımla hac yapmaya babamın gücünün yetmemesi durumunda, benim bu haccım caiz değildir. Bana bilgi veriniz, Allah sizin bilginizi artırsın.


Cevap: Durum, zikredildiği gibi baban sıhhat ve afiyette ise ve mali gücünün olmamasından dolayı hac yapmaya gücü yetmiyor ise, ona hac gerekmez. Zira Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Onun yerine senin veya bir başkasının hac yapması sahih değildir. Ancak kendi başına hac yapması için, hac nafakasını karşılamaya gücün varsa, ona bu şekilde yardım etmen meşru olur.Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: