Gençlere nasihat

Gençlere nasihat Yedinci soru, (8973) no'lu fetvadan: Soru 7: Gençlerin İslamdaki konumları nedir? Yaşamlarının sıkıntılı dönemlerinde gençlere ne tavsiye edersiniz?


Cevap: Müslüman bir kimsenin Allah'ın ipine (dinine) sımsıkı sarılması, Kur'an ve sünnetin emir ve yasaklarına bağlı kalması ve insanları Allah'ın dinine davet etmesi gereklidir. Doğru tarafın kendi tarafı olmadığını bildiği halde kendi düşüncesinde mutaassıp olmaması, her ne olursa olsun hakka tabi olması lazımdır. Çünkü, uyulması gereken en öncelikli yol hak yoldur. Özetle şunu diyebiliriz; Kişi, iş hayatında, ahlak yapısında, davranışlarında ve davetinde Allah resulü'nü (s.a.v.) kendisine önder edinmesi gereklidir. Allah teala şöyle buyurmuştur; Andolsun ki, Resûlullah, sizin için,... güzel bir örnektir. Ayet (Bölümün numarası 2; Page No. 219) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: