Genç 21 yaşına gelince kutlama yapmak ve Kur'ân okumak

(Bölümün numarası 3; Page No. 85) (11104) no'lu fetva: Soru: Bizim burada, Güney Afrika'da genç kız ve erkek 21 yaşına ulaşınca insanlar kutlama yapıyorlar, Kur'ân-ı kerim okuyorlar, çeşitli yemekler pişiriyorlar, toplanıyorlar ve 21 yaşına ulaşana bir anahtar veriyorlar. İslam'da bu gibi şeyler câiz midir, islam'da bu işlerin hükmü nedir?


Cevap: Genç oğlan veya kız 21 yaşına ulaşınca kutlama yapmak ve Kur'ân okumak gibi zikrettiğin şeyin dinde aslı yoktur. Bilakis bu, bid'attır ve sizin orada bulunan hristiyanlara benzemedir. Hz. Aişe'den (Allah ondan razı olsun) rivayet edilen bir hadiste Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Her kim işimiz (dînimiz) üzere olmayan bir iş işlerse, o işlediği şey reddolunmuştur. Hadisi Müslim ve Ahmed "Müsned" de rivayet etmiştir. Ebu Davud'un İbn Ömer'den (Allah onlardan razı olsun) rivayet ettiğine göre Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Kim bir kavme benzerse onlardandır. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: