Geceleyin şeytan taşlamak

Geceleyin şeytan taşlamak (1611) no'lu fetva: (Bölümün numarası 11; Page No. 282) Soru: Ben ikinci gecenin taşını, gece saat onda attım. Çünkü buna mecbur kaldım. Bu konuda bana bir günah var mıdır yahut yok mudur? Zira benimle birlikte hepsi hasta olan iki hanım ve bir erkek vardı.


Cevap: Kim on birinci günü gece oluncaya kadar taşlamayı geciktirir, geciktirmesi şeri bir özürden dolayı olur ve taşı geceleyin atarsa, ona bir şey gerekmez. Yine kim on ikinci günü taşlamayı geciktirir ve onu geceleyin atarsa, bu yeterlidir, ona bir şey gerekmez ve o gece Mina'da gecelemesi ve zevalden sonra on üçüncü günün taşını atması gerekir. Çünkü o, on ikinci günü güneş batmadan önce oradan ayrılmamıştır. Fakat ihtiyata uygun olan, gelecekte gündüz vakti taşlamaya çalışmasıdır.Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.Tags: