Gazete yapraklarının bir şeyler sarmak veya yere sermek için kullanılması

(9354) no'lu fetvanın üçüncü soru: Soru 3: Gazete yapraklarının bir şey sarmak için veya yere sermek için kullanılması sonra da çöpe atılmasının hükmü -bazı sayfaların Kur'ân ayetlerini ihtiva ettiği bilindiği halde- nedir? Farklı dinlere mensup insanlar arasında elden ele dolaşan gazetelerde basılı olan ayet-i kerimeler nasıl korunabilir?


Cevap 3: Gazete yapraklarının sözü edilen yerlerde kullanılması da çöpe atılması da caiz değildir. Çünkü bu durumda Kur'ân ayetlerine, hadis-i şeriflere ve esma-i hüsnaya karşı saygısızlık söz konusudur. Bu konuda yapılacak olan şey ihtiyaç duyulan gazete yapraklarını muhafaza etmek, ihtiyaç duymadıklarını da yakmak veya pisliklerden, insanların gelip geçtikleri yerlerden uzakta bir yere gömmektir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: