Gayri meşru çocuk (veledi zina) kime nispet edilmelidir?

(18581) no'lu fetva: Soru : 50 yaşında doğuştan sağır ve dilsiz olan bir kız kardeşim var. Gençlik yıllarında bir erkekle ilişkisi oldu ve ondan hamile kalarak bir çocuk dünyaya getirdi. Çocuk büyüdü. Okula gideceği sırada babasının kimliğini getirmedikçe, okula kabul etmediler. Ben de onu nüfusuma alıp okula kaydettirdim. Şu anda lise üçe gidiyor. Allah'ın kitabından 15 cüzü ezbere biliyor. Zatı âlinizden, bana bu yaşananların hükmünü bildirmenizi istiyorum. Bu çocuğu nüfusumda bırakıp adımı almasına izin vereyim mi? Ki bu durumda kendi oğullarımla beraber varisim olacaktır.


Cevap : Yapman gereken, zikri geçen çocuğu nufusundan silmek, onu kendine nispet etmeyip Abdullah, Abdurrahman vb. gibi Allah'a kulluk ismi taşıyan bir isme nisbetle kendisine yeni bir nüfus kağıdı çıkarmaktır. Aynı şekilde dedesine de benzer bir isim vermelisin. Sonra doğduğu beldeye nispet edilerek ismine bir de nisbe eklenebilir. Mesela Muhammed b. Abdullah b. Abdülmecid et-Tâifî veya el-Medenî veya el-Mekkî vs. denebilir. (Bölümün numarası 16; Page No. 15) Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine slaât ve selam etsin.


Tags: