Gayri Müslimlerin bir İslam Merkezi kurulması için yaptıkları bağış kabul edilebilir mi?

Gayri müslimden şartlı bağış kabul etmek (5625) no'lu fetva: Soru : Amerika'da okuyan Suutlu bir öğrenciyim. Miami kentinde, inşallah bir islam merkezi kurmak için çalışıyoruz. Üniversite merkezin kurulacağı arsayı bağışladı. Fakat bazı kardeşler, hristiyan veya yahudilerden arsa alınmasının caiz olmadığını söyleyerek buna itiraz ettiler. Zatı âlinizin de bildiği gibi Amerika halkının çoğunluğu hristiyandır. Bir kısmı da yahudidir. Bu sebeple mektubuma, bağışlanması istenen arsayla iligi anlaşmanın bir nüshasını, ayrıca konuyla ilgili bazı soruları da ekliyorum. (Bölümün numarası 16; Page No. 178)


Cevap : Komisyon ilişikteki anlaşma metnini okuyup inceledikten sonra şu cevabı vermiştir: Mesele zikredildiği gibi ise, bu bağış kabul edilemez; zira anlaşma şartlarının uygulanması, dinen bazı olumsuzluklar doğuracaktır. Şöyle ki, imzalanan şartlara göre merkezin yönetimi üniversitenin kanun ve yönetmenliklerine uyacaktır. Ancak bağışı kabul eden kimse bu kanun ve yönetmeliklerin ne olduğunu bilmemektedir. Bunların bir kısmı İslam'a aykırı olabilir. Yine anlaşmada belirtildiğine göre merkezi müslümanların yanısıra yahudiler gibi başkaları da kullanabilecektir. Bunun anlamı şudur: Müslümanlar yahudilik ve hristiyanlık ritüellerinin icra edildiği bir merkez inşa etmektedirler. Bu bir çok sorunu da beraberinde getirecektir. Yine anlaşmadaki şartlardan biri şöyledir: Arsayı bağışlayan tarafın rucu ve mülkiyeti üniversiteye devretme hakkı saklıdır. Bunun gibi anlaşmanın içerdiği ve islam şeriatına uymayan başka maddeler de vardır. (Bölümün numarası 16; Page No. 179) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve shabesine salât ve selam etsin.


Tags: