Gayri müslimlere karşı nasıl davranılır

(Bölümün numarası 2; Page No. 94)  Gayri Müsülime (Zimmi) karşı nasıl davranılır Dokuzuncu soru (2677) no'lu fetvadan: Soru 9: Gayri müslimlerle olan ilişkilerde izlememiz gereken en güzel yol hangisidir? Onlara normal şekilde mi davranmalıyız?


Cevap 9: Müslümanların, gayri müslime karşı izlemeleri gereken en güzel yol, ona vermiş oldukları güvenceye sadık kalmalarıdır. Buna delil olarak, ahde vefa gösterilmesini, iyi davranılmasını ve adaletle muamele edilmesini emreden ayet ve hadisler gösterilebilir. Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur: Allah, sizinle din uğrunda savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlara iyilik yapmanızı ve onlara âdil davranmanızı yasaklamaz. Çünkü Allah, adaletli olanları sever. Ona karşı yumuşak sözlü olması ve genel anlamda iyilikte bulunması gereklidir. Ancak islam'ın yasaklamış olduğu, ona selam verilmesi, müslüman kızlarla evlendirilmesi, müslüman bir kimseden miras alması ve kesin yasaklandığı belirtilen benzer durumlar bundan müstesnadır. Bu konuda ayrıntılı bilgi için İbn-i Kayyim el-Cevziyye'nin (Allah ona rahmet eylesin) "Gayri Müslimlerin Hükümleri" adlı kitabı ve ilim ehli olan diğer kimselerin sözlerine müracaat edebilirsin.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: