Gayri Müslime hediye vermek

(Bölümün numarası 16; Page No. 258) (2618) no'lu fetvanın dördüncü sorusu: Soru 4: Müslüman olmayanlara kurban etinden hediye etmenin hükmü nedir? Bizim alimlerimizden bunun helal olduğunu söyleyenler var. Biz müslümanlar memleketimizde kafirlerle yan yana yaşamaktayız. Ve bu meselenin hükmünü bilmiyoruz. Gayri müslimlere kurbanlarımızın etlerinden bir şeyler verelim mi, yoksa vermeyelim mi bilmiyoruz. Aynı şekilde sadakalarımızdan da verip veremeyeceğimizi bilmiyoruz.


Cevap 4: Bir müslümanın gayri müslim akrabasına, komşusuna veya bunların dışında başkalarına yiyecek maddesi, elbise ve benzeri şeyleri hediye etmesi caizdir. Bunun kurban eti olması da fark etmez. Onlara fakir oldukları takdirde sıla-i rahim, komşuluk hakkı olarak ve kalplerini kaynaştırmak için gönüllü olarak tasadduk etmek de caizdir. Yüce Allah bir ayetinde şöyle buyurur: Eğer onlar seni, hakkında bilgin olmayan bir şeyi (körü körüne) bana ortak koşman için zorlarlarsa, onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Bir başka ayet ise şöyledir: Allah, sizinle din uğrunda savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlara iyilik yapmanızı ve onlara âdil davranmanızı yasaklamaz. Çünkü Allah, adaletli olanları sever. Hz. Peygamber Esma bt. Ebi Bekr'e annesi ile ilişkisini koparmamasını emretmiştir. Esmân'ın annesi o zamanlar kafirdi. Hz. Ömer de (Bölümün numarası 16; Page No. 259) kafir olan yakınına bir elbise hediye etmiştir. Şeriatta bunu engelleyecek bir hüküm yoktur. Şeriatta asl olan ibaha (bir şeyin mubah olduğu)dur. Fakat müellefe-i kulûb hariç kafire zekattan her hangi bir şey veremez.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: