Gaybı bilme iddiası

(Bölümün numarası 2; Page No. 180)  Gaybı bilme iddiası Birinci soru, (8071) no'lu fetvadan: Soru 1: Bulunduğumuz yörede Gaibe (Görünmeyen) adında bir kadın var. Şayet bu isimle adlandırılmasının sebebi gaybı bilme iddiası ise bunun hükmü nedir?


Cevap 1: Gaybı bilme iddiası küfürdür. Allah teala şöyle buyurmuştur: De ki: Göklerde ve yerde, Allah'tan başka kimse gaybı bilmez. Dolayısıyla bu kadının isiminin, Fatıma, Aişe v.b. güzel bir isimle değiştirilmesi lazımdır. Böylece, gaybı bildiğini andıran bu lakabı yok olmuş olur. Bununla beraber bu kadının, gayb iddiasında bulunan ve Allah'ın kendisine haram kıldığı kahinlik, müneccimlik ve gayb ilminden anlıyormuş kimliğine bürünen kimselerin yaptığı bir takım faaliyetlerde bulunması nedeniyle samimi bir tevbede bulunması gerekir. Şayet tevbe etmezse, hakettiği cezanın verilmesi ve insanları bu kimsenin yaptıklarından ve onu tasdik etmekten sakındırmak için bulunduğu bölgedeki devlet liderlerinin bu konudan haberdar edilmesi gerekir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: