Gaybı bildiklerini söyleyen kimseleri ziyaret etmenin hükmü nedir?

Gaybı bildiklerini söyleyen kimseleri ziyaret etmenin hükmü nedir? Dördüncü soru, (3552) no'lu fetvadan: Soru 4: Gaybı bildiklerini söyleyenleri ziyaret etmenin hükmü nedir?. Dinin bu kimseler hakkında, onlarla ilgili suskunluklarını koruyan ve onları ziyaret edenler hakkındaki hükmü nedir?


Cevap 4: Gaybı bilme hususu sadece Allah'ın bir sıfatıdır. İnsanlardan her kim gaybı bildiğini iddia ederse, Allah'a ait olan bir sıfatı kendisine yakıştırmış ve kendini O'na ortak ilan etmiş olur. Allah (c.c.) dilediği elçisine dilediği gayb bilgisini verebilir. Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur: Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır; Ayet De ki: Göklerde ve yerde, Allah'tan başka kimse gaybı bilmez. Ayet O bütün görülmeyenleri bilir. Sırlarına kimseyi muttali kılmaz;(26)Ancak, (bildirmeyi) dilediği peygamber bunun dışındadır. Çünkü O, bunun önünden ve ardından gözcüler salar, Bu ayet, gaybı bilme hususunun sadece Allah'a ait olduğunu ve kullarının bunda bir payı olmadığını göstermektedir. Daha sonra, arzu ettiği elçilerine, dilediği gayb haberlerini vahiy aracılığıyla onlara bildirmiş ve bunu, peygamberliklerini doğrulayan bir delil ve mucize kılmıştır. Müneccimler ve çakıl taşlarına vurarak, kitaplara bakarak, kuşları uçurtarak gayb ilminden haberdar olduğunu gösteren kimselerle, Allah'ın kendisinden razı olup bazı gaybi bilgileri kendisine verdiği peygamberleri bir değildir. Bilakis bu kimse, iftira, zan, tahmin ve yalana dayalı iddialarda bulunduğundan dolayı Allah'ı inkar etmiştir. Zikredilen delillerle bu kimselerin ziyaret edilmesinin haram olduğu ve bunların kafir olduğu böylece bilinmiş olacaktır. Onlara karşı veya onları ziyaret edenlere karşı susukun kalmak caiz değildir. Tam aksine, emaneti eda etmek, sorumluluktan kurtulmak ve ümmete tavsiyede bulunmak gayesiyle bütün gerçeklerin anlatılması vaciptir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: